GEMAAKT IN EUROPA

LEVENSLANGE GARANTIE

GRATISVERZENDING VANAF € 75

GEMAAKT IN EUROPA

LEVENSLANGE GARANTIE

GRATISVERZENDING VANAF € 75

FLASH SALE! 'MYSTERY' CODE EINDIGT

00DAYS
00HR
00MIN
00SEC

Metalbird Europe B.V. (hierna 'Metalbird') is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en relaties van www.metalbird.nl . Metalbird respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Hieronder vindt u meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Contactgegevens

Muiderstraat 1

1011 PZ Amsterdam

Telefoonnummer: +31 (0)85 208 7918

Alle zaken die met privacy te maken hebben, kunnen worden voorgelegd aan onze klantenservice, die optreedt als functionaris gegevensbescherming bij Metalbird. Zij zijn te bereiken op het e-mailadres: info@metalbird.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Metalbird verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Andere persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en per telefoon
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website voor unieke tuindecoratie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet nagaan of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er zonder toestemming van de ouders gegevens over hen worden verzameld. Als u ervan bent overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@metalbird.nl . Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens?

Metalbird verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw betaling te verwerken
 • Om u onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te sturen
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten te kunnen leveren
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten aan u te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Metalbird neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Metalbird) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Metalbird bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
Persoonlijke gegevens, adres, bestelgegevens > 2 jaar > orderafhandeling, marketing, bedrijfsstrategie E-mailadres > tot uitschrijving > nieuwsbrief versturen

U heeft te allen tijde het recht om Metalbird te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Metalbird kan uw verzoek tot verwijdering afwijzen in het geval Metalbird de persoonsgegevens nog nodig heeft of moet bewaren op grond van wettelijke vereisten of een lopend geschil.

Delen van persoonsgegevens met derden

Metalbird verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met ondernemingen die namens ons uw gegevens verwerken (bijvoorbeeld ons webplatform), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Cookies, of soortgelijke technieken, die wij gebruiken

Metalbird gebruikt technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor de eerste keer bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. Zij stellen ons ook in staat onze website te optimaliseren.

Wij gebruiken ook social media cookies om Facebook in staat te stellen u te herkennen. Voor de cookies die Facebook plaatst als u op de knoppen klikt en de gegevens die daarmee worden verzameld, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Facebook. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via uw browserinstellingen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Metalbird en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevenswijziging of tot intrekking van uw toestemming voor of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het in het onderdeel Contactgegevens vermelde e-mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat de kopie uw pasfoto, MRZ ('Machine Readable Zone', de strook met nummers onderaan het paspoort) en paspoortnummer bevat. Dit is om uw privacy te beschermen. Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand verwerken. Als uw verzoek ingewikkeld is, hebben wij het recht de antwoordtermijn met twee maanden te verlengen. Als wij dat doen, hoort u binnen een maand na uw verzoek van ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Metalbird neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@metalbird.nl .

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is toegespitst op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. De meest recente versie is altijd te vinden op onze website.

Toezichthoudende autoriteit

Ons beleid voldoet aan de AVG. Als u het ergens nog steeds niet mee eens bent, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dit doen door een brief te sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Of door te bellen naar 088 1805 250 of online via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor social media aan te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Wij delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze partners op het gebied van social media, reclame en analyse. U kunt aangeven met welke cookies u akkoord gaat. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's verschijnen.
Wij zijn wettelijk toegestaan cookies op uw apparaat op te slaan indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.
U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken door op de volgende link te klikken: Preferencias de cookies

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: www.metalbird.nl

AUTEURSRECHTEN, VRIJGAVE EN GEBRUIK VAN TESTIMONIALS EN FOTO'S

Het individu erkent en stemt ermee in dat Metalbird Europe B.V. de getuigenissen en foto's op elke wijze, zonder enige beperking van welke aard dan ook, mag gebruiken.

Het individu vrijwaart Metalbird Europe B.V. hierbij van alle claims, rechtszaken, dreigementen, eisen, aansprakelijkheden, acties en oorzaken van acties, die op enigerlei wijze verband houden met de getuigenissen en foto's of Metalbird gebruik van de foto's.

 

GDPR-naleving

De app die wordt gebruikt om de GDPR/CCPA-naleving van deze site te verzekeren, verzamelt uw IP-adres en e-mailadres om de gegevens te verwerken. Voor meer zie Privacybeleid

 

Rectificatie van gegevens

U kunt de onderstaande link gebruiken om uw accountgegevens bij te werken als deze niet juist zijn.

Gegevens overdraagbaarheid

U kunt de onderstaande links gebruiken om alle gegevens te downloaden die we opslaan en gebruiken voor een betere ervaring in onze winkel.

Toegang tot persoonlijke gegevens

U kunt de onderstaande link gebruiken om een rapport aan te vragen dat alle persoonlijke informatie bevat die wij voor u opslaan.

Recht om te worden vergeten

Gebruik deze optie als u uw persoonlijke en andere gegevens uit onze winkel wilt verwijderen. Houd er rekening mee dat dit proces uw account zal verwijderen, dus u zult niet langer in staat zijn om deze te openen of te gebruiken.